Zmiana nazwy przedmiotu oraz ilo渃i godzin

Od wrze渘ia 2012r w szkole podstawowej nast阷uje zmiana nazwy przedmiotu TECHNIKA na ZAJ蔆IA TECHNICZNE oraz INFORMATYKA na ZAJ蔆IA KOMPUTEROWE. Zwi阫szona zostaje tak縠 ilo滄 godzin ZAJ势 TECHNICZNYCH oraz ZAJ势 KOMPUTEROWYCH do ok.95 w trzyletnim cyklu kszta砪enia, czyli po jednej godzinie dla: klasy 4, jednej dla klasy 5, jednej dla klasy 6. W opracowaniu NOWY program do ZAJ势 TECHNICZNYCH oraz ZAJ势 KOMPUTEROWYCH w szkole podstawowej oraz trzy podr阠zniki - na ka縟y rok - do ZAJ势 TECHNICZNYCH oraz ZAJ势 KOMPUTEROWYCH: oraz