Wydawnictwo STANPOL Bydgoszcz tel. 501 354 535, email: stanpol2000@interia.pl

KARTA ROWEROWA

PODRĘCZNIK oraz ĆWICZENIA przeznaczone są dla uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej, jako pomoc w przygotowaniu do egzaminu na kartę rowerową oraz samodzielnego i bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze. W podręczniku zawarte są przepisy dotyczące ruchu pieszych i pojazdów, a także opis wraz z objaśnieniem znaczenia znaków i sygnałów drogowych. Przedstawione wiadomości w atrakcyjny sposób umożliwią uczniom zdobycie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podręcznik zawiera także trzy przykładowe testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

TECHNIKA część 1

PODRĘCZNIK oraz ĆWICZENIA zawierają informacje o materiałach, takich jak: papier, wyroby papiernicze, drewno i materiały drewnopochodne. Poznając papier, uczniowie uczą się sposobów jego dzielenia, łączenia i zdobienia, co w języku techniki nazywa się technologią obróbki. W dalszej części przedstawione są właściwości oraz zastosowanie drewna i materiałów drewnopochodnych, a także sposoby ich obróbki. Koleiny dział zawiera treści, które umożliwią uczniom zaznajomienie się z podstawami sporządzania dokumentacji technicznej. W ostatniej części zawarte są wiadomości o elektryczności. Opisane są źródła i odbiorniki energii elektrycznej, sposoby ich łączenie oraz schematy elektryczne, na których poszczególne elementy przedstawione są za pomocą symboli.

TECHNIKA część 2

PODRĘCZNIK oraz ĆWICZENIA zawierają informacje o kolejnych materiałach, z którymi uczniowie spotykają się na co dzień. Są to: materiały włókiennicze, tworzywa sztuczne oraz metale i ich stopy. Omówione są właściwości i zastosowanie tych materiałów oraz metody ich obróbki. W kolejnych działach przedstawione są zasady projektowania i funkcjonalnego urządzania mieszkania. Omówione są również podstawowe instalacje domowe oraz do czego służą i jak działają urządzenia techniczne zgromadzone w domu i środowisku ucznia. W tej części znajdują się również treści, które są kontynuacją nauki rysunku technicznego. W ostatnim dziale zawarte są wiadomości o żywności i żywieniu. Omówione są główne składniki pokarmowe, grupy produktów spożywczych oraz zasady racjonalnego odżywiania.